“Anh em nói họ hàng đều coi thường bọn em, trở về sợ sẽ vận chuyển hàng Quảng Châu bị người trong thôn ức hiếp. Mấy năm trước hai anh em về vận chuyển hàng Quảng Châu quê làm chứng minh thư, sau khi thắp hương lễ bố mẹ

Ông bà tổ tiên, muốn ngủ nhờ một đêm ở nhà chú, nhưng chú ấy vận chuyển hàng Quảng Châu nói bóng nói gió cạnh khóe, anh em không chịu được, dắt tay em đi cả đêm vận chuyển hàng Quảng Châu lên huyện, ở trong nhà trọ mấy hôm, nhận chứng minh thư rồi quay về ngay. Anh em nói, bao giờ em có công việc như anh ấy thì có thể sống trong thành phố, không cần vận chuyển hàng Quảng Châu  phải sống vận chuyển hàng Quảng Châu ở bãi rác nữa.”

“An Lan, đi gọi bác sĩ giúp anh.” Tôi bảo vận chuyển hàng Quảng Châu An Lan đi, rồi thầm khóc, tôi buồn cho họ, cũng buồn cho chính tôi, tôi thật không giống một vận chuyển hàng Quảng Châu người đàn ông…

Nhập hàng Trung Quốc giá gốc tôi rất thích

Bác sĩ tới nói vết thương của tôi không nghiêm trọng, có thể về bất cứ lúc nào, nhưng cũng kiến nghị ở lại bệnh viện một đêm sáng mai kiểm tra lại một lần nữa. Có gì mà phải kiểm tra chứ? Tôi cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân, mặc quần áo mình vào, nhưng khi nhìn thì sững sờ. Quần không sao, còn áo thì lấm tấm đầy vết máu.

An Lan cứ khuyên tôi ở lại một đêm, tôi nói: “An Lan, mua giúp anh bộ quần áo, tùy bộ nào cũng được, tầm ba bốn chục tệ.”

“Anh Ân Nhiên… mai kiểm tra đã rồi về!”

“Đúng thế, nhưng mai đi thì cũng phải mua chứ!”

Nhập hàng Trung Quốc giá gốc tôi rất thích

Bác sĩ nói: “Gần đây nhập hàng trung quốc giá gốc không có chỗ bán quần áo.”

“An Lan, em đến kho công ty anh, tìm A Tín bảo cậu ấy lấy nhập hàng trung quốc giá gốc một bộ cho anh!” Tôi không muốn ở lại nhập hàng Trung Quốc đây chút nào.

Tôi gọi điện cho A Tín bảo với cậu ấy An Lan sẽ tới lấy quần áo cho tôi, bệnh viện này cách công ty tôi không xa. A Tín báo cáo: “Lão đại, em đã kiểm tra nhập hàng Trung Quốc một lần, giờ nhập hàng trung quốc giá gốc đang kiểm tra lần hai, dường như không có gì khác thường, nhưng em phát hiện hàng xuất kho hôm nay không phải hàng để trong kho lâu nhất. Trưởng ban Hoàng đã xuất hàng mới nhập đi rồi.”

“Tại… tại sao?” Bình thường đều xuất hàng để https://www.thuongdo.com nhập hàng trung quốc giá gốc trong kho lâu nhất, hôm nay Hoàng Kiến Nhân lại xuất hàng mới cho khách hàng?

“Lão đại, em cũng không biết, vừa rồi em nhập hàng trung quốc giá gốc hỏi tại sao không lấy hàng cũ thì công nhân họ nói trưởng ban Hoàng sắp xếp như thế. Hơn nữa đã có bốn công nhân khuân vác mà hôm nay Hoàng Kiến Nhân lại gọi thêm nhập hàng trung quốc giá gốc bốn người nữa, nhưng bốn người kia đi trước rồi!”

Có vấn đề!