Dầu thầu dầu là một loại dầu thực vật được chiết xuất ở dạng tinh khiết