Tôi với người yêu quen nhau được 1 khoảng thời gian ngắn thôi nhưng tình cảm