Quang Tuấn vốn là người đà ông hiền lành, nổi tiếng là yêu vợ yêu con.