Đến năm vừa rồi thì cô bắt đầu đi học game đánh bài trở lại, lúc