Anh biết không em thích chơi Game cao thấp lắm ? Mỗi khi có ai vô