Theo quan niệm của người phương đông thì phong thủy rất quan trọng nó quyết định