Người đới có câu “ Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm ‘’ nhưng